جوان 18 ساله، نخستین اهدا کننده عضو گیلان در سال 97 بودبه گزارش ایرنا به نقل از این انجمن ، با اهدای اعضای بدن این جوان که در اثر واژگونی خودرو دچار مرگ مغزی شده بود، چند بیمار حیات دوباره یافتند.
با ایثار خانواده این فرشته ماندگار اهداکننده عضو، کبد و دو کلیه و بافت های وی شامل استخوان ها، تاندون ها، دریچه قلب، غضروف دنده ها و کشکک زانو به بیماران نیازمند اهدا شد.
اعلام رضایت برای پیوند اعضاء از سال 1387 در گیلان انجام گرفت؛ اولین اهدای عضو در گیلان توسط خانواده باربد چمن زیبای، کودک چهار ساله برای نجات جان یک بیمار کلیوی انجام شد.
سال گذشته خانواده 31 متوفی در گیلان برای اهدای عضو عزیزان دچار مرگ مغزی شان اقدام کرده است.
طبق آمار ، روزانه 10 نفر در کشور به دلیل نرسیدن عضو جانشان را از دست می دهند در حالی که با توجه به تصادفات و بیماری ها سالی دو هزار و 500 مورد مرگ مغزی داریم .
هر بخشنده عضو می تواند جان هشت نفر را از مرگ نجات دهد اما سالانه تنها 600 مورد اهدای عضو از فرد مرگ مغزی صورت می گیرد و اعضای بقیه این افراد که می تواند همچون قلمه گلی به بدن یک انسان دردمند پیوند زده شده و به زندگی ادامه دهد ، به زیر خاک می رود .
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند عضو هستند. اهدای عضو هر فرد مرگ مغزی می تواند جان هشت نفر را نجات دهد. در هر 2 ساعت یک بیمار نیازمند به پیوند، جان خود را از دست می‌دهد. در هر 12 ساعت یک بیمار موفق به دریافت عضو حیاتی می‌شود و به زندگی بازمی‌گردد.
6030انتهای پیام /*