رئیس دیوان عدالت اداری: رسیدگی سریع به پرونده ها بخشی از عدالت استبه گزارش روز جمعه ایرنا از دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی در اختتامیه چهارمین همایش مدیران دفاتر استانی افزود: تعداد پرونده های وارده بیش از ظرفیت دیوان است و در ماه گذشته حدود ١٤هزار پرونده در شعب بدوی مختومه شده است در حالی که آمار مشابه سال گذشته هفت تا هشت هزار پرونده مختومه است که بابت آن، از تلاش قضات و کارکنان قدردانی و تشکر می کنیم.
وی اظهار کرد: در موضوعات مشابه که حجم پرونده ها افزایش می یابد با تعامل دستگاه مربوطه می توان از این حجم پرونده جلوگیری و با صدور رأی وحدت رویه سرعت کار را بیشتر و از اطاله دادرسی جلوگیری کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: بار سنگینی از دیوان عدالت اداری بر دوش مدیران دفاتر استانی است و حدود نیمی از پرونده ها در استانها ثبت و ارسال می شود.
بهرامی با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده های ارسالی از استان اصفهان است، اظهار کرد: ارشاد و راهنمایی مدیران دفاتر استانی کمک بسزایی در جلوگیری از تشکیل پرونده ها می کند و از ورود موضوعاتی که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آنها ندارد، جلوگیری می شود.
وی به تفکر، تحول و ابتکار در امور تأکید کرد و گفت: ابتکار در امور موجب تسهیل در انجام کارها می شود و در چند ماه گذشته تحولاتی هم در دیوان عدالت اداری شکل گرفت و معاونت های جدید تأسیس شد و توانستیم با دقت و سرعت بیشتری به امور رسیدگی و آثار مثبت آن را مشاهده کنیم.
بهرامی با اشاره به اهداف و وظایف دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری مرجع تظلمات اداری و هدف از تأسیس آن، رسیدگی به شکایات مردم علیه دستگاههای اجرایی و برخی از موسسات عمومی است.
در پایان این همایش، مدیران برتر دفاتر استانی دیوان عدالت اداری در دو گروه انفرادی و تیمی انتخاب و با اهدای لوح از آنان قدردانی شد.
استانهای خراسان رضوی، فارس و یزد در گروه انفرادی و استان اصفهان به عنوان دفتر برتر در حوزه کار گروهی انتخاب شد.
اجتمام**٣٢٢٩**1193**1055
تنظیم: حنانه شفیعی**انتشار: زینب کارگرانتهای پیام /*