اولین جشنواره آدم برفی در شهر آبیکبه گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی شهرداری آبیک، ایجاد شور و نشاط در بین شهروندان و بهره مندی از طبیعت زیبای زمستانی هدف از برپایی این جشنواره بود.،
این جشنواره با حضور 200 شرکت کننده وبا ساخت 50 آدم برفی انجام شد و در در پایان با نظر داوران 10 آدم برفی برتر انتخاب و سازندگان مورد تقدیر قرار گرفتند..
شهرستان آبیک به مرزکیت شهری به همین نام بیش از100هزارنفرجمعیت دارد و در58 کیلومتری مرکز استان واقع شده است.
خبرنگار: حدیقه بابایی** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینیانتهای پیام /*