شهروندان از ریختن زباله در بستر رودخانه خود داری کنندبه گزارش ایرنا اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان روز یکشنبه به نقل از ‘ حمیدرضا صبور در حاشیه برگزاری شورای سازمان خدمات موتوری، افزود: نظافت رودخانه زاینده رود در زمانی که آب در آن جاری نیست به طور مستمر انجام می شود.
زاینده رود در 10 سال گذشته بدلیل خشکسالی و کمبود منابع آبی به رودخانه فصلی تبدیل شده و در تعدادی از ماه های سال در سطح استان اصفهان خشک است.
این رودخانه هفته دوم فروردین امسال و در روزهای پایانی نوروز در کلانشهر اصفهان جاری شد و تا اواسط خرداد آب در آن جریان داشت.
وی اضافه کرد: نظافت بستر زاینده رود در زمانی که در آن آب نیست، بسیار سخت تر است زیرا الان که رودخانه آبی ندارد جمع آوری زباله ها در بستر این رودخانه خشکیده رود با مشکل مواجه می شود.
مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: در حال حاضر 100 درصد رُفت و روب معابر اصلی اصفهان مکانیزه انجام می شود.
صبور افزود: در این سازمان همچنین با استفاده از کارشناسان خود یک دستگاه ‘نرده شوی’ ساخته شده و نرده های BRT را به صورت مکانیزه در کمترین زمان، بالاترین کیفیت و حداقل استفاده از آب نظافت می کند.
د/ 7153 **خبرنگار: هُدا استکیانتهای پیام /*