پیرانشهر پربارش ترین شهر آذربایجان غربی در 2 روز گذشته استمهدی صابری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بارش های 48 ساعت گذشته در مهاباد 40 میلی متر، در نقده 38 میلی متر، در ارومیه 30 میلی متر، در سردشت 32 میلی متر، در انزل 34 میلی متر و در نازلو 30 میلی متر گزارش شده است.
وی بیان کرد: بارش ها در سایر نقاط استان نیز رخ داده اما میزان آنها کمتر از 30 میلیمتر بوده است.
صابری اظهار کرد: از اواخر وقت امروز/ یکشنبه / شاهد افت دما به میزان 10 تا 14 درجه سانتیگراد در استان خواهیم بود.
به گزارش ایرنا بارش برف در استان که از روز پنجشنبه شروع شده و در برخی از مناطق استان تاکنون ادامه داشته است.
بر اساس اطلاعات رسیده بارش برف در ارتفاعات پیرانشهر به بیش از 70 سانتیمتر می رسد که با توجه به برف گیر بودن ارتفاعات این منطقه در این ایام طبیعی است.
7125/3072
** خبرنگار: طاهره نوید آرین ** انتشار دهنده: علیرضا فولادیانتهای پیام /*