تشدید یخبندان در خراسان جنوبیرضا برهانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طبق بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه های پیش یابی هواشناسی، در ساعات بعد از ظهر امروز برای شمال شرق استان احتمال بارش برف خفیف وجود دارد و به تدریج شاهد کاهش پدیده ابر در سراسر استان خواهیم بود.
وی ادامه داد: بیشترین میزان برف مربوط به بخش زهان با 6.7 و کمترین مربوط به شهرستان بیرجند با 2.6 سانتی متر بوده است.
به گفته وی بعد از ظهر امروز دوشنبه و امشب در ارتفاعات شمال استان شاهد تشکیل مه خواهیم بود و در 24 ساعت آینده آسمانی نیمه ابری همراه با وزش باد و احتمال بارش برف، تشکیل مه و یخبندان در مرکز استان حاکم خواهد بود.
وی با بیان اینکه بیشینه و کمینه دمای هوای بیرجند در 24 ساعت گذشته صفر و 15 درجه سانتی گراد بوده است، افزود: در این مدت درمیان با کمینه دمای منفی 11 و خوسف با بیشینه دمای 16 درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بوده اند.
سایت ایرنا خراسان جنوبی: www.irna.ir/skhorasan و کانال تلگرام: irnabirjand@
3215* 6054*خبرنگار: محمدرسول ابراهیمی اسفدن * انتشار: مریم پنجابیانتهای پیام /*