جرایم خرد خشن بیشترین نوع جرایم در استان اردبیل استیوسف خدادادی روز چهارشنبه در کارگاه تخصصی پیشگیری از خشونت در اردبیل افزود: این گونه جرایم بیشتر ناشی از پدیده های فرهنگی است که می توان آن را با ارائه آموزش های همگانی، فرهنگی و استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی به ویژه بهره مندی از ظرفیت روحانیون در مساجد و منابر نسبت به حل بسیاری از این مشکلات اقدام کرد.
او با تشریح جرایم و آسیب های اولویت دار در استان نیز گفت: چهار جرم و آسیب ، خشونت، طلاق، حاشیه نشینی و اعتیاد بیشترین تعداد پرونده های متشکله در محاکم را در کشور و در استان به خود اختصاص داده است.
وی اظهار کرد: اگر راهکارهای مقابله و پیشگیری از آنها بر اساس برنامه ریزی صحیح و جامع صورت نگیرد هر یک از این آسیب ها و جرایم می تواند تبعات و آثار سوء بی شماری را به دنبال داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز در این جلسه با تشریح لزوم صیانت و حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و نیز مقابله با هجمه ها و توطئه های دشمنان و معاندان خارجی و داخلی نظام گفت: امروز دشمنان تمام توان خود را بکار بستند تا نظام را ناتوان و دستاوردهای آن را کم رنگ و ناچیز جلوه دهند.
حجت الاسلام محمد علی قاصدی افزود: بر همه ما به ویژه روحانیت واجب است تا با شفاف سازی و روشنگری در بین مردم دستاوردهای ارزشمند انقلاب را در بین مردم تبیین و از سوی دیگر با شناسایی نقاط ضعف و آسیب های اجتماعی ، راهکارهای لازم برای غلبه بر مشکلات موجود را ارائه کنیم.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی استان همواره نسبت به مقابله و برخورد با جرایم اولویت دار به ویژه خشونت حساسیت خاصی دارد و با متخلفان و مجرمانی که با اقدامات و تحرکات خود موجب سلب آرامش و امنیت مردم می شوند به شدت بر اساس قانون برخورد می کند ولی برخورد قضایی راه حل نهایی است و لازم است برای پیشگیری از آن که منشاء فرهنگی می تواند داشته باشد ، تلاش های فرهنگی صورت پذیرد.
خبرنگار: گیتی طالبی ** انتشار دهنده: سیفعلی موسی زاده
6018/6016انتهای پیام /*