شورای شهربروجرد باید پاسخگوی نیازهای شهروندان و پرسنل شهرداری باشدگزارش خبرنگار ایرنا احمد گودرزیان عصر چهارشنبه در نشست شورای شهر بروجرد اظهارکرد: اعضای شورای شهر باید ازپردختن به مسائل حاشیه ای پرهیزکرده ودر راستای برطرف کردن مشکلات شهربروجرد تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه حکم امیر جاوید پورشهردار متتخب شورای شهربه عنوان شهرداری بروجرد از سوی وزیر کشور صادر شده است، افزود: متاسفانه فردی که توسط 9 عضو شورای شهر بروجرد انتخاب شده امروز با مخالفت چند تن از اعضا روبرو است که این مهم باعث ایجاد اختلال در امر خدمت رسانی هرچه بهتر شهرداری به شهروندان می شود.
محمد ابراهیم بیاتی رئیس شورای شهر بروجرد در این نشست بیان کرد: با توجه به اینکه امیر جاوید پورشهردار منتخب اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بروجرد از 14 بهمن ماه کار خود را آغاز می کند عزل و نصب سرپرست جدید تا این تاریخ در روند خدمت رسانی شهرداری به مردم اختلال ایجاد می کند.
به گزارش ایرنا دراین جلسه ابراهیم صارمی به عنوان سرپرست جدید شهرداری بروجرد ازسوی پنچ عضو شورای شهر جایگزین غلامعباس یاراحمدی شد.
7190/7273 خبرنگار: علیرضا سلیمانی روزبهانی ** انتشاردهنده: مقداد بهاروند احمدیانتهای پیام /*