آغاز به کار جشنواره فروش غذا و صنایع دستی به نفع بیماران در اقبالیهبه گزارش روز پنجشنبه ایرنا، این جشنواره حاصل توانمندی های زنان سرپرست خانوار اقبالیه است.
عواید فروش حاصل غذاها و صنایع دستی این جشنواره و نمایشگاه برای بیماران MS و PKU بهزیستی هزینه خواهد شد.
این جشنواره و نمایشگاه تا شنبه14بهمن ماه برای بازدید علاقه مندان ادامه دارد.
امروز همچنین با حضور مدیرکل بهزیستی استان قزوین زنگ انقلاب به صورت نمادین در مهد گلهای رازی نواخته شد.
اداره کل بهزیستی استان قزوین در روزهای دهه فجر برنامه های مختلفی اجرا می کند که افتتاح 45 واحد مسکن مهر از جمله آنها است.
7388*3013
خبرنگار: پریسا نوروزی**انتشار دهنده: رضا اولادیانتهای پیام /*