راهکارهای مجلس برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی مشخص شدبه گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی نوبت عصر شنبه مجلس شورای اسلامی بند الحاقی 2 تبصره 5 بخش درآمدی بودجه 97 کل کشور را با 134 رای موافق، 73 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 224 نماینده حاضر تصویب کردند.
براساس این مصوبه مجلس، دراجرای ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف شد جهت رد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی، پس از اقدام لازم در اجرای جز(1-2) بند و این تبصره، نسبت به تادیه بدهی ها در سقف پانصد هزار و میلیارد ریال با احتساب عملکرد جز مذکور، از طریق روش های زیر اقدام کند:
1. ارائه حق الامتیاز، انحصارات و حقوق مالکانه پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره ای که به تایید هیات وزیران می رسد، با اولویت مالکیت و حقوق مالکانه درسواحل و جزایر به شرط اجرای پروژه های توسعه ای درمناطق مذکور
2. تامین خوراک انرژی، ایجاد و ارائه امتیازات منطقه ویژه انرژی در مناطق نفت خیز با اولویت بالا بردن بازدهی نفت در داخل کشور و با قیمت های ترجیحی
3. واگذاری پروژه ها وطرح های تملک دارایی های سرمایه ای مهم در دست اجرای کشور
سیام**9121 خبرنگار:سمیه لاریانتهای پیام /*