نصب 14 دستگاه دوربین ثبت سرعت در محورهای مواصلاتی قمبه گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای قم، جواد شاکری روز شنبه در گفت و گویی افزود: این 14 دستگاه دوربین، در راستای ارتقای سطح ایمنی و نظارت بر رفتار ترافیکی رانندگان برونشهری با هزینه ای بالغ بر 21 میلیارد ریال، در سطح راه های استان نصب شده است.
وی اضافه کرد: با راه اندازی این دوربین ها، تمامی محورهای شریانی استان قم تحت پوشش نظارت تصویری کنترل سرعت قرار گرفت.
وی قابلیت دوربین های تصویری را ثبت لحظه ای سرعت و محاسبه میانگین آن در بین 2 دستگاه دوربین دانست و ادامه داد: این قابلیت موجب رعایت حداکثر سرعت مجاز توسط این افراد می شود.
شاکری بیان کرد: در صورت ارتکاب تخلف(سرعت غیرمجاز) مراتب در قالب فایل تصویری به پلیس راه ارسال می شود تا نسبت به اعمال قانون اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: در آزادراه قم- تهران 13 دستگاه، آزادراه قم- کاشان 6 دستگاه، محور قدیم قم- کاشان چهار دستگاه، محور قم- جعفریه چهار دستگاه و آزادراه سلفچگان- ساوه چهار دستگاه دوربین ثبت سرعت نصب و راه اندازی شده است.
وی افزود: در هر کدام از محورهای قدیم سلفچگان- ساوه، سلفچگان- دلیجان، قم- نیزار و قم- گرمسار چهار دستگاه و در محورهای قم- سلفچگان 6 دستگاه و کمربندی امام علی(ع) نیز هشت دستگاه دوربین نصب و راه اندازی شده است.
در استان قم 209 کیلومتر آزادراه، 191 کیلومتر بزرگراه، 178 کیلومتر راه اصلی و 155 کیلومتر راه فرعی وجود دارد و کل راه های شریانی استان 609 کیلومتر می باشد.
استان قم دارای هشت راه مواصلاتی اصلی و چهار راه فرعی است که از جمله آن ها می توان به آزادراه قم – تهران، جاده قدیم قم – تهران، بزرگراه قم – ساوه، جاده قدیم قم – کاشان، آزادراه قم – کاشان، آزادراه قم – گرمسار و بزرگراه قم – سلفچگان – اراک اشاره کرد.
/2085/ 1175 تنظیم کننده: سمیه حیدری ** انتشار: رضا علیمحمدیانتهای پیام /*