42 درصد پستهای دستگاههای دارای بودجه استانی خراسان رضوی بلاتصدی استکوکب موسوی کاخکی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: از این تعداد پست در دستگاههای مشمول بودجه استانی خراسان رضوی 2500 پست مدیریتی است که 68 درصد آن دارای متصدی و بقیه بلاتصدی است.
وی تعداد کارکنان دولت در دستگاههای مشمول بودجه استانی را حدود 12 هزار نفر دانست و اظهار کرد: در مجموع تعداد کارکنان دولت در این استان اعم از مشمولان بودجه استانی و غیر استانی 152 هزار نفر است که از این تعداد 54 درصد مرد و 46 درصد زن ، 73 درصد رسمی، 11 درصد پیمانی و 16 درصد هم قراردادی هستند.
وی گفت: از این تعداد حدود 22 درصد دیپلم و زیر دیپلم ، 13درصد فوق دیپلم، 51 درصد لیسانس، 10 درصد کارشناسی ارشد و سه درصد هم دارای مدرک تحصیلی دکترا هستند.
موسوی افزود: افراد مزبور در 106 دستگاه اجرایی استان مشغول کار هستند که از این تعداد تنها 80 دستگاه در شورای اداری استان نماینده دارند به طور مثال در خراسان رضوی علاوه بر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شهرستانهای سبزوار و گناباد هم دانشگاه علوم پزشکی دارند اما تنها دانشگاه علوم پزشکی مشهد عضو شورای اداری استان است.
وی اظهار کرد: دایره اطلاعات معاونت توسعه سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در زمینه آمار کارکنان دستگاههای اجرایی محدود است و به اطلاعات همه دستگاهها دسترسی ندارد و این اطلاعات را با ارتباطاتی که با سازمان اداری و استخدامی کشور داشته ایم به دست آورده ایم.
وی گفت: برای حل این مشکل با دستگاههای اجرایی مکاتبه و از آنها خواسته شد که اطلاعات کارکنان خود را در اختیار ما قرار دهند که فقط 52 دستگاه پاسخ داده اند.
موسوی افزود: در سال گذشته 24 دستگاه اجرایی در خراسان رضوی وجود داشت که بودجه هزینه ای آنها استانی بود و عمده دستگاهها به خصوص دستگاههایی که با مردم در سطح وسیع کار دارند مثل آموزش و پرورش، بیمه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و شرکتها بودجه ملی دارند.
وی اظهار کرد: در کشور یک سازمان برنامه و بودجه و یک سازمان امور اداری و استخدامی وجود دارد که در استانها سازمان مدیریت و برنامه ریزی نماینده هر دو این سازمانهاست.
وی گفت: یکی از مهمترین پشتوانه های دولتها و نظام، مردم و اعتماد عمومی آنهاست که می تواند نگهدارنده نظام در پیشبرد اهداف و پایداری آن باشد و یکی از عواملی که در زمینه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خیلی مهم است عملکرد نظام اداری است که باید این اعتماد را به وجود آورد و افزایش داد.
موسوی افزود: مسائل مرتبط با تحول نظام اداری و مجموعه آنچه به کارکنان دولت در نظام اداری مربوط می شود، قوانین و مقررات ارزیابی عملکرد کارکنان و دستگاهها و مباحث مرتبط با سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم مهمترین عوامل اعتمادساز هستند که در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها پیگیری می شود.
وی اظهار کرد: در سیاستهای کلی برنامه ششم به رویکردهای کوچک سازی و چابک سازی دولت اشاره شده و معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی موظف شده اند سالانه 15 درصد کوچک سازی دولت را محقق کنند.
وی گفت: دولت می کوشد نقش خود را در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمرنگ تر کند و وظایف حاکمیتی را بر عهده بگیرد و در کنار آن نقش جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی را گسترش دهد.
موسوی ادامه داد: نقشه راه تحول اداری با این نگاه تدوین شده که برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری بوده است که در سال 1393 تدوین و از سال 1394 تا 1396 به اجرا در آمده است و اجرای آن ادامه خواهد داشت.
وی افزود: بر اساس این بخشنامه در دو محور، شاخصهای عمومی و اختصاصی برای دستگاهها تعریف شده و در هر کدام از این شاخصها عملکرد و هدف سالانه دستگاهها مشخص می شود و ما در طول سال آنها را رصد می کنیم که به آن اهدافی که از قبل پیش بینی شده برسند و عنوان این فعالیت، ارزیابی عملکرد دستگاههاست به طور مثال امسال ارزیابی سال گذشته انجام شده و در آستانه ارزیابی سال جاری هستیم.
وی اظهار کرد: این فرایند همه ساله از 15 اسفند ماه آغاز می شود و تا پایان فروردین ماه به مدت 45 روز خودارزیابی دستگاههاست و پس از آن به مدت یک ماه واحدهای ستادی و ملی روی این خودارزیابی نظر می دهند و سپس در اختیار معاونت توسعه مدیریت قرار می گیرد و از 15 اردیبهشت تا پایان خرداد ماه ارزیابی توسط این معاونت انجام و نتیجه آن در جشنواره شهید رجایی استان اعلام می شود.
موسوی گفت: برنامه تحول اداری در هشت محور تدوین شده و دستگاهها بر اساس آن ارزیابی می شوند که اصلاح ساختار سازمانی و کوچک سازی و واگذاری به بخش غیردولتی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، ارتقای سلامت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و استقرار نظام مدیریت عملکرد از جمله این محورها هستند.
وی افزود: از سال 1394 در استان خراسان رضوی حدود 200 هزار نفر در آزمونهای استخدامی شرکت کرده اند که از این تعداد 2 هزار و 905 نفر در قالب آزمونهای استخدامی در دستگاههای اجرایی پذیرفته شده اند که این تعداد سهمیه استان خراسان رضوی بوده است و علاوه بر آن 700 نفر هم از طریق سهمیه ایثارگران در قالب نیروهای رسمی و پیمانی جذب شده اند.
خبرنگار: کامیار اسماعیل پور** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
1922 / 6053انتهای پیام /*