سند راهبردی مشارکت دستگاه های دولتی در تولید امنیت در اصفهان تهیه شدبه گزارش ایرنا، پایگاه خبری پلیس روز چهارشنبه به نقل از سردار مهدی معصوم بیگی اعلام کرد: حوزه تعامل پلیس با نهادهای جامعه باید وسیع، نظام مند و هوشمند انجام شود و در این زمینه سند راهبردی نحوه مشارکت سازمان ها و نهادهای دولتی در تولید امنیت در قالب تفاهمنامه های دقیق و تخصصی با دستگاه های دولتی توسط فرماندهی انتظامی استان تهیه شده است.
وی که در همایش معاونان اجتماعی و رابطان سازمان های دولتی با نیروی انتظامی سخن می گفت، افزود: اصفهان همانطور که در دوران دفاع مقدس و عرصه های علمی، اقتصادی و فرهنگی پیشتاز بوده است در زمینه تولید امنیت نیز می تواند پیشتاز و نمونه باشد.
وی اضافه کرد: طرح های خوبی در باره کاهش قانون گریزی، تخلفات رانندگی، طلاق، اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی از این استان به سایر استان های کشور انتقال خواهیم داد.
وی اظهار کرد: حفظ امنیت که ماموریت مهم و رسالت اصلی نیروی انتظامی به شمار می آید بدون تعامل گسترده با دیگر دستگاه ها و اقشار مختلف مردم محقق نمی شود.
فرمانده انتظامی اصفهان گفت: در گذشته امنیت در 2 بعد امنیت جان و مال خلاصه می شد اما امروز ابعاد آن گسترش یافته و اگر در گذشته ناامنی فقط در فضای واقعی رخ می داد امروز فضای مجازی مقدم بر واقعیت و تعیین کننده رفتار افراد جامعه است.
وی به برخی از آمار نیز اشاره و اضافه افزود: در یک سال گذشته 17 هزار نفر در راه های شهری و برون شهری کشور و نزدیک به 600 نفر در راه های استان اصفهان بر اثر حوادث رانندگی، جان خود را از دست دادند.
وی تاکید کرد: نکته مهم این است که بر اساس تحقیقات بعمل آمده، نیمی از جان باختگان، خود در بروز این حوادث مقصر نبوده اند.
وی با اشاره به جلسه های آموزش همگانی کارشناسان معاونت اجتماعی این فرماندهی برای 120 هزار نفر و بازدید 120 هزار نفر از نمایشگاه تخصصی پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک سال اخیر گفت: 36 هزار مشاوره رایگان به مردم نیز در واحدهای مشاوره و مددکاری کلانتری های استان در یک سال گذشته ارائه شده است.
معصوم بیگی تصریح کرد: تلاش های خوبی برای آگاه سازی مردم از آسیب های اجتماعی صورت گرفته اما این تلاش ها کافی نیست و لازم است با یک انرژی مضاعف، آموزش همگانی با قوت بیشتری ادامه یابد.
د/3011/6027 دریافت: آسیه معینی* انتشار: شکراللهیانتهای پیام /*