افتتاح طرح های خدمات بهزیستی در نجف آبادبه گزارش روزجمعه ایرنا مرکز توانبخشی خانه کوچک یسنا برای نگهداری کودکان معلول ذهنی زیر سه سال، مهد کودک رویش آفتاب ، مرکز مشاوره ارغوان و مرکز مشاوره کیمیای مهر باهمکاری اداره بهزیستی افتتاح شد.
این طرح های خدماتی با هزینه ای افزون بر چهار میلیارد و 500 میلیون ریال به وسیله خیران احداث و راه اندازی شده است.
درشهرستان نجف آباد چهار هزارو و774 تن درحوزه توانبخشی و404 تن درحوزه اجتماعی تحت پوشش اداره بهزیستی هستند.
نجف آباد با وسعت 285 کیلومتر مربع وبا 330 هزار نفر جمعیت در 30 کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.
خبرنگار: غلامحسین کریمی – انتشار دهنده : عمادیانتهای پیام /*