پیش بینی بازگشت هوای آلوده به البرزمنصور رحمانیان به ایرنا گفت: هوای استان البرز فردا شنبه در شرایط پایدار خواهد بود که پیامد آن افزایش آلودگی و ناسالم بودن هوا برای گروه های حساس است.
وی گفت: این وضعیت روز یکشنبه هفته آینده ادامه دارد لیکن از دوشنبه شاهد افزایش ابر و بارش برف و باران در استان خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی البرز بیان داشت: هوای 2 روزآینده استان صاف تا نیمه ابری همراه با مه آلودگی است اما از روز دوشنبه تا چهارشنبه هفته آینده بارش های مناسبی در سطح البرز پیش بینی می شود.
استان البرز امسال حدود 120 روز هوای ناسالم داشته است.
میزان بارندگی ها در سال آبی جاری حدود 93 میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته است.
7410/ 6155خبرنگار: مژگان السادات سجادی** انتشار دهنده : محمد عزیزپورانتهای پیام /*