پایگاه اطلاع رسانی «حقوق شهروندی» رونمایی شدبه گزارش روزشنبه ایرنا ازپایگاه اطلاع رسانی «حقوق شهروندی»، دراین پایگاه اطلاع رسانی که با آدرس citizensrights.ir در دسترس است، اخبار حوزه حقوق شهروندی، ارتباط مستقیم با دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، فرهنگ شهروندی، مطالبات شهروندی و سامانه شهروندیار از جمله بخش های مورد توجه است.
این وب سایت به منظور ارتباط شهروندان حوزه دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی و اطلاع رسانی دقیق اخبار و فعالیت های حوزه حقوق شهروندی راه اندازی شده است.
اجتمام*3229*1724*تنظیم: حنّانه شفیعی**انتشار: حسین فتح الهیانتهای پیام /*