حمایت 5/3 میلیون دلاری ژاپن از چهار پروژه در حوزه های زیست محیطی و انسان دوستانه در ایرانبه گزارش چهارشنبه ایرنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن در تهران؛ دولت ژاپن تمایل خود را برای کمک فراگیر به ثبات منطقه خاورمیانه را در کنفرانس سران گروه 7 ایسه شیما در ماه مه 2016 ابراز کرده است. سفارت ژاپن این کمک را ایجاد یک جامعه بردبار و باثبات در منطقه عنوان کرده است.
بر اساس این گزارش یک میلیون دلار از این کمک در قالب برنامه عمران سازمان ملل متحد undp و برای کمک به برنامه احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی با اجرای برنامه کشاورزی پایدار و حفظ تنوع زیستی (فاز5) ارائه می شود.
همچنین 3/1 میلیون دلار از این کمک در قالب کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به منظور حمایت و کمک انسان دوستانه به پناهندگان افغانی در ایران اختصاص می یابد.
این در حالی است که از این کمکها 500 هزار دلار از طریق دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدUNODC و به منظور مقابله با پول شویی و مبارزه با حمایت مالی تروریسم در راستای استانداردها و موازین سازمان ملل متحد و خط مششی FATF اختصاص می یابد.
همچنین 700 هزار دلار از این کمکها در قالب برنامه اسکان بشر ملل متحد UN-HABITAT و به منظور ارزیابی تجهیزات موجود واکنش در برابر زلزله و اجرای مقابله با خطرات چندجانبه بر حسب امکانات بهداشتی موجود در جمهوری اسلامی ایران ارائه می شود.
سیام**2021**1449انتهای پیام /*