مردم خوزستان برای احقاق حقوق شهروندی مطالبه گر باشندبه گزارش ایرنا شهیندخت مولاوردی پنجشنبه در حاشیه برگزاری نخستین همایش حقوق شهروندی خوزستان در جمع خبرنگاران افزود: یک شهروند فعال منتظر دریافت خدمات نمی ماند و برای احقاق حقوق مشارکت می کند.
وی افزود: حل معضل گرد و غبار در خوزستان نیازمند یک پروسه طولانی مدت است و به هماهنگی بی شمار میان دستگاه های مختلف نیاز دارد.
وی در پاسخ به این مطلب که مردم خوزستان از نخستین حق اولیه خود یعنی هوا نیز بی بهره هستند گفت: باید دید آیا اقدامات انجام شده متناسب با حجم مسایل استان خوزستان هست یا خیر؟

** رسمیت حق اعتراض شهروندان در قانون اساسی
مولاوردی در پاسخ به خبرنگار ایرنا مبنی بر اقدامات انجام شده برای تامین امنیت معترضان مدنی اظهار کرد: حق اعتراض برای شهروندان در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده اما باید مرزی میان اعتراض و اغتشاش قایل شد.
وی با اشاره به اینکه برای تامین امنیت معترضان باید به فکر یک ساز و کار باشیم افزود: شوراهای شهر، شوراهای تامین استان ها و مجموعه دولت به دنبال راهی در این خصوص هستند اما تاکنون وارد فاز عملیاتی نشده است.
وی با تصریح به اینکه باید اماکنی برای اعتراض تهیه شود یادآور شد: با ایجاد چنین محلی و تامین امنیت معترضان، می توان بین آنها و اغتشاشگران تفاوت قایل شد.
وی ادامه داد: فعالان در زمینه های مختلف باید به صورت اعتراض مدنی صدای خود را به گوش مسئولان برسانند.
شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهوری در امور شهروندی، روز پنجشنبه برای شرکت در در نخستین همایش یک روزه حقوق شهروندی خوزستان به اهواز سفر کرد.
9887/ 6037
خبرنگار: ندا رضاپور ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجیانتهای پیام /*