صندلی ها خالی اما جایی برای نشستن نیست – افسانه گلباغی*امروزه سالن های میزبان برگزاری همایش ها و مراسم های مختلف همانند صف نانوایی شده و یک نفر از یک خانواده یا صنف دوستانه قبل از همه وارد و نوبت گیری می کند و چند صندلی برای همراهان خود رزرو (اشغال) می کند.
در این میان مراسم یا همایشی که مثلا ساعت چهار عصر قرار است در مکانی برگزار شود، نیم ساعت و شاید گاهی یک ساعت قبل از برگزاری و ورود مهمانان، 90 درصد صندلی ها در ردیف های جلو و میانی از قبل رزرو شده اند.
در این شرایط اگر فردی بخواهد سر ساعت یا کمی قبل از شروع مراسم وارد سالن شود با وجود خالی بودن اکثر صندلی ها، جایی برای نشستن ندارند.
مهمانان تازه وارد به محض اینکه به سمت صندلی های خالی می روند با جملاتی از قبیل ما چهار نفریم، اینجا جای مسئولان است، اینجا مربوط به مهمانان ویژه است و غیره مواجه می شوند.
بنابراین این افراد باید یا سرپا بایستند، یا صندلی های سیار را در گوشه و کنار سالن گذاشته و روی آن بنشینند و در برخی مواقع نیز پیش می آید که بسیاری از این مهمانان، محل را ترک کنند.
این موضوع بیشتر در مراسم های مانند جشن موسیقی، کنسرت ها و همچنین برخی بزرگداشت ها و همایش هایی که طرفدار بیشتری دارد، اتفاق می افتد.
به عنوان مثال در دومین جشن موسیقی کهن کردستان که هفته گذشته در سنندج برگزار شد، به علت علاقه زیاد مردم استان به موسیقی های کهن و سنتی، سالن 500 نفری مجتمع فرهنگی و هنری فجر مملو از جمعیتی بود که چند دقیقه ای قبل از شروع جشن، با وجود خالی بودن بسیاری از صندلی ها، تعداد زیادی از مهمانان سرپا بودند.
نکته جالب توجه این بود که اکثر مهمانان این برنامه فرهنگی را افراد میانسال تشکیل می دادند اما متاسفانه این شیوه(نوبت گیری یا رزرو صندلی توسط اطرافیان) موجب شد این افراد بر روی صندلی های پلاستیکی بنشینند و تا آخر مراسم از درد پا و کمر رنج ببرند.
البته ناگفته نماند این رزرو صندلی موضوع ثابت تمام مراسم ها و آیین هایی است که توسط ادارات و دستگاه های اجرایی برگزار می شود و همیشه دو ردیف و گاهی بیشتر از صندلی های سالن، به مسئولانی اختصاص پیدا می کند که گاهی شاید دقایق پایانی مراسم وارد شوند.
این در حالیست که اکثر حاضرین در سالن سر پا ایستاده اند تا غایبانی که معلوم نیست اصلا به این مراسم بیایند یا نیایند جای شان همچنان محفوظ باشد.
امید می رود این فرهنگ غلط که تا حدود زیادی در جامعه ما جا افتاده حداقل در مراسم ها و جشن هایی که توسط ادارات و سازمان های خصوصی و دولتی برگزار می شود با نظارت مسئولان و متولیان برداشته شود.
خبرنگار ایرنا مرکز سنندجانتهای پیام /*