تهدید اداره اوقاف کرمان به تخلیه مرکز نگهداری کودکان بی سرپرستحجت الاسلام مصطفی بساوند دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این مطلب که ملک متعلق به موقوفه مشتاقیه و بازارچه است افزود: حدود 60 سال است که اوقاف اختیاری از این ملک ندارد و در استفاده سایرین از جمله سازمان زنان قبل از انقلاب بوده است.
وی ادامه داد: بعد از سازمان زنان موسسات زیرمجموعه بهزیستی در این ملک ساکن می شوند و هیچ اجاره ای را از سال 80 تاکنون برغم مکاتبات مختلف پرداخت نمی کنند.
رئیس اداره اوقاف شهرستان کرمان افزود: اداره اوقاف بنا به رسالت اصلی خودمان که همان حفظ موقوفات است از طریق محاکم قضایی ورود کردیم و حکم تخلیه گرفته شد.
وی با بیان اینکه اوقاف سازمانی فرهنگی است و به دنبال این هم نیست که بچه های خیابانی بیابانی شوند اظهار داشت : از انجا که اداره اوقاف به موقافات بدهکار است درصدد این هستیم بدهی موقوفات پرداخت شود.
** مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست کاربری اجتماعی دارد
مدیرکل بهزیستی استان کرمان نیز هم در این ارتباط گفت: مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست کاربری اجتماعی دارد و بیش از 60 سال قبل احداث شده است.
عباس صادق زاده با بیان اینکه سازه متعلق به دولت است و فقط زمین وقفی می باشد، افزود: مسئولان اوقاف نباید چنین برخوردی ان هم با یک مرکزی که محل نگهداری کودکان بی سرپرست هست ، کنند.
وی اظهار کرد: فقط یک اخطار تخلیه در دهم دی سال جاری به امور حقوقی بهزیستی کرمان ارسال شده است.
وی به نقل از مسئول حقوقی اداره کل بهزیستی افزود: نماینده موقوفه یک بار به منظور تخلیه ملک با امور حقوقی این اداره کل تماس گرفته اما درخواست مذاکره و صحبتی ارائه نشده است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان یا اشاره به اینکه قطعا ما نمی توانستیم از پرداخت اجاره بهای ملک امتناع کنیم ، تصریح کرد: باید به بهزیستی اعلام می کردند که اجاره بها عقب افتاده و پرداخت نشده است.
تابلو سردر اصلی این مجموعه با عنوان پرورشگاه ملی پسرانه ایتام حسینی مشتاق کرمان است.
سال تاسیس این مرکز 1321 ثبت شده است.
3029/ 5054انتهای پیام /*