جسد دومین صیاد جویباری از دریا خزر بیرون کشیده شدبه گزارش خبرنگار ایرنا ، جسد اولین صیاد از سه صیاد مفقود شده در دریای خزر روز چهارشنبه پیدا شده بود.
سه ماهیگیر جوان حوالی ساعت هفت یکشنبه شب این هفته از منطقه ‘ گلدشت ‘ شهرستان جویبار برای ماهیگیری به دریا رفته بودند ولی گرفتار طوفان شده و قایقشان غرق شد.
بخشدار گیلخواران شهرستان جویبار پنجشنبه شب به خبرنگار ایرنا گفت : دومین جسد متعلق به جوانی به نام ‘ علی مسلمی ‘ است که حوالی ساعت 18 امروز پیدا شد.
محمدحسین فقیه افزود : جسد این صیاد جوان در تور صیادان پره شهید کلاهدوز افتاد و از آب بیرون کشیده شد.
جسد اولین صیاد هم در تور صیادان پره افتاده و بیرون کشیده شده بود.
بخشدار گیلخواران با بیان اینکه همچنان نیروهای امدادی در دریا در حال گشت زنی برای پیدا کردن جسد صیاد سوم هستند ، گفت : تا پیدا شدن آخرین جسد مفقودی همچنان جست و جو ادامه دارد.
وی افزود که تمام نیروهای امدای ، یگان حفاظت ، منابع آبزیان و نیروهای محلی همراه با تمام تورهای ماهیگیری در حال جست و جو بوده اند.
هر سه صیاد مفقود شده در آب های ساحلی شهرستان جویبار از اهالی روستاهای بخش گیلخواران شامل روستای پطرود ، تلنار و میان ملک جویبار بودند.
شهرستان جویبار 18 کیلومتر از سواحل دریای خزر را در اختیار دارد و همه این سواحل در بخش گیلخواران واقع است .
بخش گیلخواران شامل 32 روستا و یک شهر به نام ‘ کوهیخیل ‘ است که 25 هزار نفر جمعیت دارد .
ماهیگیری بعد از کشاورزی ، مهم ترین ممر درآمد مردم این بخش به شمار می رود .
7334/1654انتهای پیام /*