گزارش داوطلبانه صلیب سرخ از موارد سوء رفتار جنسی کارکنان این سازمانبه گزارش روز یکشنبه ایرنا، طی هفته های اخیر، گزارش رسوایی های جنسی در برخی سازمان های بشردوستانه نظیر «آکسفام» مرکز توجه رسانه در سراسر جهان شده است.
آکسفام (Oxfam) نام یکی از گروه‌های بین‌المللی امدادرسانی است که هدف خود را ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی ‌عدالتی اعلام می‌کند.
در این میان، دبیر کل کمیته بین المللی صلیب سرخ، با هدف افزایش شفافیت و صداقت در این سازمان بشردوستانه گزارشی از موارد سوء رفتار جنسی کارکنان این سازمان در 3 سال اخیر منتشر کرد و این اقدام را بخشی ازتعهد این سازمان به رفتار انسانی و حفظ کرامت مددجویان این سازمان نامید.
بر اساس این گزارش، کمیته بین المللی صلیب سرخ در چند ساله اخیر تمهیداتی را به اجرا گذاشته است که منجر به اخراج یا استعفای 21 نفر در 3 سال اخیر شده و قرارداد 2 نفر که متهم به سوء استفاده جنسی بوده اند نیز تمدید نشده است.
«اییو دکور» دبیرکل کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت: این سازمان وظیفه دارد متواضعانه مسئولیت خود را در این زمینه بپذیرد و تمرکز خود را بر خدمات بشردوستانه برای مددجویان نیازمند کمکهای بشردوستانه این سازمان حفظ کند.
وی این حرکت داوطلبانه کمیته بین المللی صلیب سرخ را نقطه عطفی در تاریخ خدمات بشردوستانه نامید که منجر به شکستن فضای مخفی کاری درباره چنین گزارشاتی در سازمان های بشردوستانه خواهد شد.
دکور، با پذیرش وجود نقص هایی در مسیر ماموریت بشردوستانه این سازمان، از تعهد کمیته بین المللی صلیب سرخ به انجام تغییرات لازم برای اطمینان از رفتار در خور شان انسانی مددجویان خبر داد.
همچنین دبیر کل کمیته بین المللی صلیب سرخ بر ادامه روند برخورد با رفتارهای نامناسب محتمل کارکنان این سازمان تاکید کرد و با بیان اینکه تمام موارد نقض دستور العمل های رفتاری کارکنان این سازمان مورد بررسی و تحقیق قرار خواهد گرفت، قول برخورد شدید باکارکنان خاطی داد.
به گزارش ایرنا، اواخر بهمن ماه، رسوایی جنسی مسئولان آکسفام به سردستگی «رولان فان هوورمیرن» در رسانه‌های انگلیسی خبرساز شده بود و در پی آن شماری از کارکنان این نهاد خیریه استعفا دادند و یا اخراج شده‌اند.
اجتمام**3377**1021انتهای پیام /*