طراحی اپلیکیشین «من زنده ام» منجی جان زیرآوارماندگانبه گزارش خبرنگار ایرنا، رضا حاج بیگیوی روز دوشنبه در نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران که در محل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد افزود: با طراحی و راه اندازی این فن آوری مبتنی بر ارتباطات فرد زیرآوار گرفتار شده می تواند موقعیت خود را به اطلاع دوستان و اقوام برساند و در عین حال هدایتگر تیم های جست و جو نجات برای یافتن موقعیت خود باشد.
وی همچنین ازراه اندازی فن آوری نوین چهره بانک خبر داد که براساس آن امکان ارائه خدمات بانکی در خودپردازها از طریق شناسایی چهره و بدون ارائه کارت بانک فراهم می شود و این سیستم به خصوص در زمان وقوع بحران ها و حوادث می تواند کارکرد موثر داشته باشد یا براساس خدمات مشابه تنظیم شود.
در دومین و آخرین روز این نشست بر تقویت همکاری میان بخش خصوصی با بخش عمومی و دولتی براساس توصیه های چارچوب برنامه کاهش خطرپذیری تاکید شد.
همچنین هیات اتریشی شرکت کننده در این همایش نیز از تبادل ایده های جدید در این حوزه میان 2 کشور استقبال کرد.
در این همایش دکتر محمدرضا عباسی دانشیار پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله در خصوص تکنیک ها و استراتژی های دقیق گسل های تهران سخنرانی کرد و دکتر مهدی زارع استاد این پژوهشگاه در سخنانی پیشیابی رخداد زلزله های بالای 7 ریشتر در کشور را ممکن دانست.
همچنین دکتر مهدی دامغانی استاد دانشگاه شهید بهشتی با موضوع امنیت غذایی در شرایط بحران، یوهانس کلسنر مشاور این حوزه از اتریش با موضوع نوآوری در مدیریت بحران و همکاری نوربرت فورستن هوفر با موضوع سامانه های امداد جمعی و دکتر علیرضا فلاحی استاد دانشگاه شهید بهشتی با موضوع مدیریت پهنه بندی سیل در استرالیا دیگر سخنرانان این همایش بودند.
در این همایش 2 روزه علاوه بر طرح مباحث عمومی و علمی در خصوص بحران های ناشی از سوانح طبیعی، بر نقش بهره گیری از فن آوری های جدید ارتباطی در حوزه امداد و نجات و جلب مشارکت بخش خصوصی در برابر سوانح تاکید شد.
*برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با کانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
تهرام/7243/ 1539انتهای پیام /*