استاد فلسفه: امید مبنای انسان شناختی و معرفتی استبه گزارش خبرنگاراجتماعی ایرنا، بیژن عبدالکریمی شامگاه سه شنبه در دومین روز ازهمایش امید اجتماعی و در مراسم اختتامیه این همایش در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: اگرچه انسان به اعتبار ارتباطات انسانی و اجتماعی است، اما آیا می توان همه مقولات را در نظام اجتماعی مورد بررسی قرار داد؟

**جستجوی امید در واقعیت های اجتماعی، دنبال کردن سراب است
عبدالکریمی افزود: اگر امید را در واقعیت ها جستجو کنیم، به دنبال سراب هستیم زیرا هیچ امید راستینی وجود ندارد بلکه امید را باید درهستی و ذات تفکر یافت و در فراسوی بیم ها و امیدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن را پیگیری کرد.
وی ادامه داد: سخن گفتن از امید بدون درک بیم ها امکانپذیر نیست بنابراین ابتدا باید دید که انسان از چه چیزهایی ترس دارد.
این استاد فلسفه بیان داشت: در روزگار کنونی بشر بر مبنای دو تجربه بزرگ تاریخی عالم سنت و عالم مدرن، ایمان به همه نظام های الهیاتی و متافیزیکی را از دست داده است.
عبدالکریمی تصریح کرد: تکیه گاه های دیرین سنت از میان رفته اند و معیارها و موازین متافیزیکی، به طورعام، و اصول و قواعد عقلانیت علمی و فناورانه دوران مدرن، به طور خاص، با تردید روبرو شده اند.
به گفته این استاد فلسفه، همه پایگاه های استوار متافیزیک و الهیات فرو ریخته و تکیه گاه قابل اعتمادی برای جهانیان باقی نمانده است.
وی اظهارکرد: بحث امید موضوعی معرفتی است و موضوعی جامعه شناختی و منحصر به جامعه ایران نیست زیرا امروز هیچ موضوع محلی را نمی توان بدون شرایط جهانی مورد تحلیل قرار داد.
این استاد فلسفه تصریح کرد: امروزجوانان ما در واکنش به مشکلات سیاسی و اجتماعی دچار خشم و کینه هستند و از ارزش ها و نگرش هایی دفاع می کنند که دیگر حتی در خاستگاه خود – غرب – به پایان رسیده است و هیچ جانی را گرم نمی کند چون انسان پست مدرن نمی تواند به عصر روشنگری و دوران قبل بازگردد.
عبدالکریمی افزود: انسان دوران معاصر اسیر شرایط روزمره زندگی شده است و از این وضعیت خود بی خبر است هرچند که امروز از امکانات بسیاری بهره مند است، اما ذات و حقیقت آدمی با تهدید روبروست و به قلمرو بی تفاوتی پای گذاشته است.
وی اضافه کرد: مرگ فرهنگ ویژگی دیگر عصر ماست و در همه جهان جان فرهنگ به جسم تمدن تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا، نخستین همایش «علمی امید اجتماعی درایران» هفتم و هشتم اسفندماه با حضور صاحب نظران، اندیشمندان و پژوهشگران اجتماعی وهمکاری 21 نهاد معتبرعلمی و مدنی به همت موسسه رحمان در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
اجتمام**3229*1724*1193انتهای پیام /*