بررسی علمی و فقهی جرائم اجتماعی جدید مورد توجه حوزه های علمیه باشدبه گزارش ایرنا، این مرجع تقلید در پیامی به «کنفرانس فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی» که در سالن همایش های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم قرائت شد افزود: حوزه های علمیه و مراکز فقهی جهان اسلام به آن دسته از جرائم اجتماعی که در دنیای جدید پا به میدان نهاده است، به عنوان بخش مهمی از مسائل مستحدثه نگاه کنند.
وی در ادامه این پیام تصریح کرده است: اهمیت موضوع کنفرانس در این است که از یک سو فرصت بررسی فقهی نسبت به مسائل و فروع اجتماعی متعددی را که درون این موضوع کلان جای می گیرند، فراهم آورده و از سوی دیگر این موضوع، فصل مهمی در مطالعات و بررسی های اسلامی فراروی اندیشمندان و عالمان اسلامی می‌گشاید تا فرصت یابند کارکرد فقه اسلامی (و قوانین منبعث از آن) را در قبال واقعیت های اجتماعی به ویژه ناهنجاری‌ها و آسیب های آن، مورد بررسی و شناخت قرار داده و طرق پیشگیری را ارائه دهند.
پیام حاکی است: در منطق اسلام، وجود جرائم اجتماعی در جامعه موجب دور شدن افراد از خداوند، ناسالم شدن روابط انسان‌ها با یکدیگر و آلوده شدن محیط اخلاقی و زندگی می گردد؛ به همین جهت، شریعت اسلامی مواضع طبیبانه و مشفقانه و در عین حال قاطعانه ای را در برابر مرتکبان این جرائم اتخاذ کرده است تا از یک سو از وقوع این جرائم پیش گیری نموده و از سوی دیگر با آن ها در صورت وقوع، مبارزه منطقی نماید.
پیام ادامه یافته است: امروزه شرائط اجتماعی و جهانی به گونه ای شده است که بسیاری از جرائم اجتماعی، مرزهای کشورها و ملت ها را در می نوردد و به شکل سازمان یافته ‌ای به همه جوامع هجوم می آورد؛ در قبال این پدیده که تهدیدی جدی برای نسل های وابسته به همه مذاهب اسلامی و در واقع به همه امت اسلامی است، لازم است علمای اسلام بر مبارزه با جرائم اجتماعی تمرکز کنند و در این زمینه به همگرایی و همکاری جدی روی آورند.
در این پیام اضافه شده است: در دنیای امروز اتخاذ مواضع فقهی در قبال برخی از جرائم اجتماعی، به دلیل آن که از عوامل مختلف تاثیر می پذیرند و آثار ویرانگری را پس از وقوع بر جای می گذارند، نیازمند انجام مطالعات دقیق نسبت به آن هاست تا از هر گونه آثار منفی برکنار باشد؛ بنابراین اگر قوانین مرتبط به مسائل اجتماعی و فرهنگی بر اساس احکام شریعت الهی تنظیم و تدوین گردند و سپس به صورت دقیق به اجرا درآیند، امید می رود ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در مسیر به تحلیل رفتن و زوال یافتن قرار گیرند.
پیام ادامه یافته است: بار دیگر از همه شما اندیشمندان تشکر کرده و امیدوارم جوامع اسلامی از تلاش های شما عزیزان بهره کافی را ببرند و این کنفرانس گام برجسته ای در تخفیف آلام آسیب های اجتماعی باشد.
« کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی» که عصر امروز با حضور بیش از 30 شخصیت خارجی در سالن همایش های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم آغاز شد، فردا به کار خود پایان می دهد
در این کنفرانس شخصیت هایی از کشورهای اردن، قطر، الجرایر، ترکیه، تونس، روسیه، عراق، لبنان و مغرب حضور دارند؛ مهمانان خارجی این کنفرانس، حقوقدانان دارای گرایش به سمت فقه، فقهای آشنا به حقوق و قانون و جامعه شناسان دارای تحلیل های علمی هستند و حدود 55 مقاله نیز از شخصیت ها و نخبگان داخلی ارائه خواهد شد.
«منابع و مبانی فقه و واقعیت های اجتماعی»، «روش شناسی فقه پشتیبان نسبت به قانون در مواجهه با آسیب های اجتماعی» و «بررسی فقهی حقوقی آسیب های اجتماعی» از محورهای این کنفرانس است.
7405/ 1175انتهای پیام /*