59 هزار پرونده در شورای حل اختلاف زنجان مختومه شدسید نجم الدین صفوی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: تا کنون همین میزان پرونده وارده نیز در شوراهای حل اختلاف استان ثبت گردیده است.
سال گذشته بیش از 71 هزار پرونده به شورای حل اختلاف استان زنجان وارد و بیش از 70 هزار پرونده مختومه شد.
معاون قضایی دادگستری زنجان گفت: در این مدت 56 درصد از پرونده‌های با قابلیت سازش شورای حل اختلاف، منجر به صلح شد.
صفوی با بیان اینکه تعداد پرونده ها با این قابلیت در سالجاری نزدیک 45 هزار فقره بوده است، خاطرنشان کرد: از این تعداد بیش از 25هزار فقره منجر به صلح و سازش شد.
به گزارش ایرنا، گواهی انحصار وراثت، مطالبه وجه چک، سایر اسناد مالی و اجاره بها به عنوان بیشترین محورهای شکایت در این شورا مطرح است.
هم اکنون 30 قاضی به پرونده های این شورا رسیدگی می کنند.
بر اساس آمار، شورای حل اختلاف بیش از 50 درصد پرونده های دادگستری را رسیدگی می کند و اگر این شورا نبود زمان دادرسی بسیار بیشتر از وضعیت فعلی بود.
با توجه به وسعت و تعداد جمعیت یک میلیون و 150 هزار نفری استان زنجان در زمان حاضر بیش از 550 شعبه شورای حل اختلاف مشغول ارائه خدمات به مردم هستند.
تعداد شعب شهری استان زنجان بیش از 60 شعبه بوده و نزدیک 500 شعبه نیز در روستا ها فعالیت دارند.
3216/8068انتهای پیام /*