مدیرعامل بیمه سلامت: ارائه خدمات به فرهنگیان ادامه داردبه گزارش روز جمعه ایرنا از سازمان بیمه سلامت ایران، طاهر موهبتی با بیان اینکه حق بیمه از سوی آموزش و پرورش پرداخت نشده است، افزود: هزینه هایی که سازمان بیمه سلامت برای 41 میلیون بیمه شده اختصاص می دهد، از محل منابعی است که بخشی از آن توسط بیمه شده و بخشی نیز از طریق دستگاه های اجرایی پرداخت می شود.
وی افزود: به عنوان مثال در صندوق کارکنان دولت از هفت درصد حق بیمه، ٣ درصد سهم دولت بوده و ٢ درصد را دستگاه اجرایی و ٢ درصد دیگر را بیمه شده پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه برخی سازمانها با وجود اینکه حق بیمه کارمند را کم کردند ولی بدهی خود را به بیمه سلامت پرداخت نکرده اند، گفت: این موضوع به بیمه سلامت خسارت وارد کرده است که در صورت ادامه این روند در ارائه خدمات با مشکل رو به رو خواهیم شد.
موهبتی اظهارکرد: برای نمونه برخی سازمان ها از سال گذشته هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت بدهی دارند و با وجود اینکه چندین بار نامه کتبی برای آنها ارسال شده و پیگیری های مکرر صورت پذیرفته، ولی هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه بدهی آموزش و پرورش تنها در 6 ماهه اول امسال 288 میلیارد تومان است، ادامه داد: با وجود اینکه نامه ها و پیگیری های متعددی مبنی بر ارائه نکردن خدمات به آنها ارسال شد، اقدامی به منظور پرداخت بدهی های خود انجام ندادند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: به طور حتم ما نمی توانیم خدمت به معلمان را متوقف کنیم اما سوال این است که تا چه زمانی باید این رویه را پیش گیریم؟
موهبتی گفت: در شرایطی که سازمان بیمه سلامت با محدودیت منابع رو به روست و از پول دیگران که به تعبیری حق الناس محسوب می شود برای دیگر صندوق ها هزینه می کند، به لحاظ حقوقی و احتمالاً شرعی این کار اشکال دارد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: براساس قانون برنامه ششم در صورتی که سازمان ها بدهی خود را پرداخت نکنند، خزانه داری این اختیار را دارد که این مبلغ را از اعتبارت آنها کسر کند که این موضوع را نیز به خزانه داری کل کشور اعلام کرده ایم.
موهبتی افزود: به زودی این سازمان در این بخش با کسری اعتبار مواجه خواهد شد و با وجود مکاتباتی که انجام شده است، هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.
وی یادآور شد: سازمان بیمه سلامت به عنوان خریدار خدمت باید مصالح 40 میلیون جمعیت را در نظر بگیرد و سازمانها هم نباید کاری کنند که ما با مشکل روبه رو شویم.
وی تاکید کرد: همان اندازه که ما برای بیمه شدگان خود آرامش و احترام قائل هستیم، دستگاه های مربوطه نیز باید این احترام را قائل باشند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: طبق مصوبه هیات مدیره و قانون ما نمی توانیم مازاد بر منابع سازمان ارائه خدمت کنیم در غیر این صورت مدعی العموم می تواند ما را احضار کند. ما تمام راه ها را رفته ایم تا این سازمانها بدهی خود را پرداخت کنند.
موهبتی از سازمان های طرف قرارداد خواست سلامت همکاران خود را در اولویت قرار دهند تا خدشه ای به ارائه خدمت به آنها وارد نشود.
اجتمام**٧٣٢٩*2025انتهای پیام /*