150 هزار معلول در نوبت دریافت مستمریحسین نحوی نژاد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران و در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا افزود: هم اکنون بیش از یک میلیون معلول در نوبت دریافت خدمات مختلف از جمله مسکن، اشتغال، خدمات توانبخشی قرار دارند که به دلیل کمبود اعتبار و نبودن زیرساخت ها از دریافت این خدمات محروم هستند.
وی با اشاره به قانون جامع حمایت از معلولان افزود: راهکارهایی برای اجرایی این قانون تهیه شده که امید است مصوبه اجرای این راهکارها در مجلس تصویب شود.
نحوی نژاد افزود: با این مصوبه بخش عمده ای از مشکلات این قشر از جمله دریافت خدمات در بخش های مختلف، ارایه هزینه خدمات توانبخشی و توانپزشکی در قالب بسته های سلامت تامین می شود.
وی گفت: حق دریافتی و مستمری مددجویان 20 درصد دستمزدهاست که امید است مستمری این افراد افزایش یابد.
وی با اشاره به نامناسب بودن اماکن عمومی و خصوصی افزود: براساس تحقیقات انجام شده طی 3 سال، تنها 25 تا 30 درصد اماکن عمومی مناسب سازی شده است.
معاون توانبخشی بهزیستی گفت: بیشترین میزان مناسب سازی اماکن در بخش دولتی است و براساس قانون جدید کسانی که در این زمینه همکاری نکنند، مجازات خواهند شد.
به گفته وی، هم اکنون یک میلیون و 300 هزار معلول در کشور زیرپوشش بهزیستی هستند که 5 درصد این افراد دارای معلولیت شدید می باشند، همچنین 35 درصد معلولان زیرپوشش بهزیستی زن و 65 درصد مرد هستند.
/2097/7360انتهای پیام /*