پزشکیان: پیاده سازی طرح ارجاع، راهکار اصلی حل مشکلات حوزه سلامت استبه گزارش ایرنا دکتر مسعود پزشکیان، دوشنبه در نشستی با عنوان چالش های فراموش شده حوزه سلامت در دانشکده علوم پزشکی مشهد افزود: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع اکنون به عنوان یک طرح کارشناسی و علمی در دنیا ثابت شده و در حال اجراست.
وی اظهار کرد: مجلس محل سیاست و قانونگذاری و پس از آن نظارت بر اجرای قوانین است و حرف را یکبار می زنند؛ در خانه اگر کس است یک حرف بس است، چرا که مسیر حوزه سلامت در دنیا مشخص است اما ما راه را عوض کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: مشکل ما بی عدالتی است که حاکم شده است، چراکه در هیچ جای دنیا شکاف درآمدی در بین گروه پزشکی بدین اندازه وجود ندارد که یک گروه 20 تا 40 برابر گروه دیگر حقوق بگیرد.
وی ادامه داد: هم اینک در نظام پرداختی حوزه سلامت ایران یک نفر 100 میلیون تومان، یکی 10 میلیون تومان و دیگری یک میلیون تومان درآمد دارد و این عین بی عدالتی است و بی عدالتی ظلم است و پایدار نمی ماند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایط حاضر مسیر درست و کارشناسی ویزیت بیمار فراموش شده است، به طوری که هر پزشکی که بیشتر معاینه کند و آزمایش و عکس بنویسد و دوباره مریض را فرابخواند تا پول ویزیت بگیرد، بیشتر درآمد دارد.
او تصریح کرد: این درحالی است که پزشک توانمندی که متکی به علم خود بوده و به صورت منطقی آزمایش و عکس تجویز کند از درآمد کمتری برخوردار خواهد بود.
وی گفت: از سوی دیگر چیزی که اکنون در برخی از مناطق کشور با نام پزشک خانواده در حال اجرا است، طرح علمی پزشک خانواده در دنیا نیست چرا که آنان فقط با پزشک قرار بسته اند و بسته سلامت را ندیده اند.
نشست چالش های فراموش شده در طرح تحول نظام سلامت به میزبانی بسیج دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مشهد در تالار شورای این دانشکده برگزار شد.
5132/3027انتهای پیام /*