حاشیه نشینی با بیسوادی ارتباط مستقیم داردبه گزارش ایرنا محمد صادق کریمی روز شنبه در شورای سواد آموزی خوزستان در سرسرای استانداری بیان کرد: بهزیستی و آموزش و پرورش امسال به صورت خانه به خانه کودکان بیسواد و بازمانده از تحصیل خوزستان را شناسایی کردند که باید این کار در سال 97 نیز ادامه یابد.
وی گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب شده در سال 97 از طرح انسداد مبادی بیسوادی و شناسایی افراد بازمانده از تحصیل، حمایت مالی انجام شود.
استاندار خوزستان نیز بیان کرد: یک هزار و 130 دانش آموز بازمانده از تحصیل در خوزستان امسال شناسایی و در کلاس درس حاضر شدند.
غلامرضا شریعتی افزود: جلوگیری از بازماندگی از تحصیل باید مهمترین رویکرد آموزش و پرورش در راستای مبارزه با بیسوادی باشد.
وی ادامه داد:توجه به توسعه کمی و کیفی دوره پیش دبستانی نیز نقش مهمی در مبارزه با بیسوادی در خوزستان داشته است.
استاندار خوزستان با بیان اینکه شاخص بیسوادی در خوزستان کاهش چشمگیر داشته، توضیح داد: رتبه خوزستان در پوشش افراد بیسواد در قالب طرح سواد آموزی در سطح کشور از رتبه سه به 12 ارتقا یافته است.
7158/ 6037انتهای پیام /*