سم مورنیاز 17 هزار هکتار مزارع خراسان شمالی تامین شدمحمد رضایی جمعه در گفت و گو با ایرنا علت اقدام به موقع مبارزه علیه علف های هرز را کاهش بارندگی و تاخیر در مرحله رشد گندم و جو دانست.
وی با اشاره به برنامه های این سازمان برای مبارزه با سن گندم هم گفت: در این راستا 80 دستگاه سم پاش بزرگ جثه توربینی، پوششی و تراکتوری در بخش دولتی آماده به کار هستند و برای کمک به کشاورزانی که توان مالی خرید سم پاش را ندارند، فرستاده می شود.
رضایی با بیان اینکه معمولا سن گندم در مزارع کم بازده و رها شده در اردیبهشت ماه مشاهده می شود، افزود: برای جلوگیری از خسارت سن زدگی در مزارع آموزش های لازم و مراحل سم پاشی برای کشاورزان صورت گرفته است.
خراسان شمالی در زمینه مبارزه با سن گندم رتبه دوم کشوری را دارد و از این ناحیه کمترین خسارت را داشته است که میزان سن زدگی در مزارع گندم بسیار پایین بوده و با توجه به امکانات سم پاشی با مشاهده هرگونه سن مبارزه انجام شده است.
سطح زیر کشت گندم آبی در نظر گرفته شده برای سال زراعی جاری، 49 هزار هکتار و گندم دیم 101 هزار و 700 هکتار است.
امسال 33 هزار هکتار از مزارع جو و 150 هزار و 837 هکتار از مزراع گندم در این استان زیر کشت بهاره رفته است.
7186/ 3007/ 6042انتهای پیام /*