گشودن گره های ترافیکی ناشی از اجرای طرح های عمرانی، جزو اولویت های شهرداری استبه گزارش ایرنا حیدر اسکندرپور، روز یکشنبه در حاشیه بازدید از 2 طرح تقاطع سه سطحی امیرکبیر- مطهری- رحمت و تقاطع غیر همسطح شهید رودکی در جمع خبرنگاران با بیان این اینکه که شخصا بر روند پیشرفت فیزیکی طرح ها نظارت دارد، افزود: تکمیل پروژه هایی که مزاحمت بیشتری برای شهروندان ایجاد کرده اند، با تزریق منابع مالی شتاب بیشتری می گیرد.
وی، تملک اراضی یا منازل موجود در مسیر اجرای طرح ها و تامین منابع مالی در موعد مقرر را از عمده ترین مشکلات در روند پیشبرد طرح های عمرانی شهرداری برشمرد و گفت: با اعمال نظارت های هفتگی که از سوی مدیران حوزه های مرتبط انجام می شود، با برنامه ریزی و زمان بندی لازم، تمام پروژه های عمرانی در موعد مقرر خود تکمیل می شود و به بهره برداری خواهد رسید.
اسکندرپور ادامه داد: اگر چه از سرعت برخی طرح ها به دلیل شرایط مالی کاسته شده و در برخی موارد با وقفه های کوتاه مدت مواجه بوده است، اما با این وجود هیچ پروژه ای تعطیل نشده و با برنامه ریزی و مدیریت مالی تمام آنها در زمان تعیین شده تکمیل می شود.
شهردار شیراز با تاکید بر ضرورت آماده سازی و زیباسازی سیما و ظاهر این کلانشهر برای ایام نوروز،گفت: با توجه به اینکه
در تعطیلات نوروز گردشگران بسیاری به این شهر سفر می کنند، حل مشکل ترافیک ناشی از اجرای طرح های عمرانی، اهمیت ویژه ای دارد.
اسکندرپور همچنین در بازدید از تقاطع امیرکبیر- مطهری گفت: بلوار امیرکبیر از ورودی های اصلی شیراز است و از این رو با توجه به درخواست های مکرر شهروندان، تکمیل پل روگذر چهار راه گلشن و رفع ترافیک این مسیر در اولویت اقدامات عمرانی است.
9873 /6118
خبرنگار:محمدامین افشارپور ** انتشار دهنده: پرویندخت پاردسویی شیرازیانتهای پیام /*