عکس های یادگاری مردم از راهپیمایی 22 بهمنبه گزارش خبرنگار ایرنا؛ همه به راهپیمایی آمدند، شعار دادند و با یکدیگر عکس یادگاری گرفتند.عکس هایی که حکایت از یک روز خوب، شاد و بیادماندنی داشت .
امروز بازار سلفی، داغ داغ بود هر کجا چشم می انداختی زنی، مردی و یا کودکی را می دیدی که در حال سلفی گرفتن از خود با پرچم ایران و یا با بنر شعارنوشته ای بود.
آنچه بیش از همه توجه ها را به خود جلب می کرد عکس با کودکانی بود که روی صورتشان پرچم ایران نقاشی شده بود.

** سرسره بازی در نیمکره سنگی میدان انقلاب
امروز نیمکره سنگی میدان انقلاب، محل شادی بچه ها بود. بچه هایی که همراه با خانواده های خود به میدان انقلاب آمده بودند تا در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند.
بچه ها امروز با شادمانی به بالای میدان سنگی انقلاب که خیس بود می رفتند و در تمام مدت، آن بالا سرسره بازی می کردند و خانواده ها نیز با نشستن بر لبه سنگی میدان از شادی آنان شادمان بودند.

** نماز فرادی راهپیمایان در میدان انقلاب
با شنیده شدن اذان ظهرهریک از راهپیمایان جایی برای خود در اطراف میدان انقلاب باز کردند و شروع به خواندن نماز کردند به تنهایی و یا در گروه های چند نفره. این صحنه ها باعث شد تا عکاسان صحنه های زیبایی از وحدت و اعتقادات راهپیمایان ثبت کنند.

* نمایش جودوکاران و رزمی کاران
رزمی کاران و جودکاران هم در گروه های مختلف در چند بخش از میدان انقلاب اقدام به اجرای نمایش های رزمی کردند نمایش هایی که سبب جلب توجه حاضران شد .

** حضور بانویی با لباس محلی تمام پولک در جمع راهپیمایان
امروز بانویی هم با لباس محلی تمام پولک دوزی شده به رنگ های پرچم ایران در میدان انقلاب حضور یافته بود.
این بانو پرچم بدست اطراف میدان انقلاب می چرخید و تا پایان مراسم راهپیمایی در میدان انقلاب حضور داشت.

** حضورهنرمندان در نقش مجسمه های زنده اطراف میدان انقلاب
تعدادی از هنرمندان هم خود را بصورت مجسمه های زنده تبدیل کرده و بدون حرکت دربخش هایی از میدان ایستاده بودند و برخی نیز با آنان عکس یادگاری می گرفتند.

**حرکات موزون یک پیرمرد با کلاهی محلی در میدان انقلاب
در حاشیه راهپیمایی امروز ، یک پیرمرد با کلاهی محلی و خاص مقابل غرفه رزمی کاران در میدان انقلاب شروع به حرکات موزون کرد؛ تماشاچیان نیز با تشویق های پیاپی برای مدتی هر چند کوتاه، او را همراهی کردند .

**با مفاسد اقتصادی مخالفیم
تعداد زیادی از مردم با در دست گرفتن دست نوشته هایی اعلام کردند ما مخالف نظام نیستیم ما با مفاسد اقتصادی و فساد مالی مخالفیم.
اجتمام**9136 ** 1776
گزارشگر: فرزانه جلالیان ** انتشار: لیلا خطیب زادهانتهای پیام /*