زمین لرزه 4،1 ریشتری در حوالی گوریه شوشتربه گزارش ایرنا به نقل از مرکز لرزه‌نگاری کشوری، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت17:54 دقیقه عصر جمعه در حوالی گوریه رخ داد.
این زمین لرزه در طول جغرافیایی 48.72 و عرض جغرافیایی 31.95 و در عمق 10 کیلومتری زمین روی داد.
این زمین لرزه در 10 کیلومتری گوریه و 17 کیلومتری شوشتر و 69 کیلومتری اهواز رخ داد.
گوریه در چند ماه گذشته شاهد زمین لرزه های پیاپی بوده که بیشترین آن 4،2 ریشتر بوده است.
گوریه، شهری از توابع بخش شعیبیه شهرستان شوشتر در شمال خوزستان واقع است.
3004 /6037
دریافت کننده: سپیده اسکندری ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجیانتهای پیام /*