اهدای بدون چشم‌داشت خون با محصولات نجات بخشاکنون اهدای خون در ایران به صورت صد درصد داوطلبانه انجام می شود و در این خصوص سازمان انتقال خون ایران از برنامه ای که سازمان بهداشت جهانی برای برنامه این سازمان تعریف کرده است، پیشتاز بوده و زودتر از زمان مدنظر به اهدای کاملا داوطلبانه خون دست یافت و هم اکنون نیز شاخص اهدای خون در کشورمان 27نفر به ازای یک هزار نفر جعیت است که شاخص خوبی به حساب می آید.
ازسوی دیگر انتقال خون ایران در منطقه مدیترانه شرقی در ابعاد آموزشی و پژهشی انتقال خون خون، همکار سازمان بهداشت جهانی است و برنامه ها و پیشرفت های ایران در این منطقه به عنوان یک الگوی برتر برای کشورهای منطقه مطرح است.
همو به معنای «خون» و ویژیلانس به معنای «مراقبت» است، در واقع هموویژیلانس به معنای مراقبت از دریافت کنندگان خون و فرآورده های خونی در مقابل عوارض ناخواسته ناشی از انتقال خون است، به طوریکه یک سیستم نظارت کشوری بر سلامت خون و فرآورده های آن در تمام مراحل زنجیره انتقال خون از زمان خون‌گیری از اهداکنندگان تا پیگیری دریافت کنندگان خون و فرآورده ها را شامل می شود.
به طور کلی مبحث هموویژیلانس یا سیستم مراقبت از خون شامل اطلاعات مربوط به تعریف واژه هموویژیلانس، اهمیت آن، اهداف اجرای هموویژیلانس و آشنایی با فرآورده های خونی و مهم تزریق فرآورده ها و همچنین نحوه تزریق خون و آماده سازی بیمار و فرآورده های خونی را بیان می کند.
بشیر حاجی بیگی سخنگوی سازمان انتقال خون در گفت و گویی که با خبرنگار ایرنا داشت، تاکید کرده است، سیستم ملی مراقبت از خون (هموویژیلانس ) ایران بالاترین سطح را در کشورهای منطقه مدیترانه شرقی (امرو) دارد.
این در حالیست که سازمان بهداشت جهانی اذعان کرده است که تنها 39 درصد از کشورها در جهان دارای سیستم ملی هموویژلانس هستند که بیشترین میزان مربوط به منطقه اروپا با 77 درصد و کمترین میزان در منطقه آفریقا با 14 درصد است.
اما در منطقه مدیترانه شرقی (امرو) فقط هشت کشور از 25 کشور (از جمله ایران)، وجود چنین سیستمی را گزارش کرده اند.
حاجی بیگی همچنین در مورد سن اهدا کنندگان و دریافت کنندگان خون و مقایسه آن در کشورهای دیگر گفته است که تفاوت چشمگیری میان میانگین سنی دریافت کنندگان خون در سطح دنیا وجود دارد، آنچنان که در کشورهای با درآمد بالا بیماران بالاتر از 60 سال، 79 درصد از کل انتقال های خون را به خود اختصاص می دهند.
اما در عین حال در کشورهای با درآمد متوسط و پایین 67 درصد از موارد انتقال خون مربوط به کودکان زیر پنج سال است و دومین رتبه این شاخص، متعلق به زنان بین 15 تا 45 سال است.
باید یادآوری شود که در کشورهای با درآمد بالا، خون کامل به ندرت به بیمار تزریق می شود، اما این نرخ در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین و کشورهای با درآمد پایین به ترتیب یک، 24 و 85 درصد است.
براساس آخرین گزارش منتشر شده در سال 2017 از سوی ستاد مرکزی سازمان جهانی بهداشت، سالانه در جهان 112میلیون و 500 هزار واحد خون اهدا می شود که در این بین، سهم کشورهای عضو مدیترانه شرقی در حدود 9 میلیون و 900 هزار واحد است که از این میزان سهم ایران بیش از 2 میلیون (حدود 21 درصد) اهدا بوده است.
حاجی بیگی درمصاحبه خود با ایرنا تاکید کرده است در شرایطی که هنوز 70 کشور در جهان به اهدای خون جایگزین و پولی وابسته اند، متوسط اهدای خون داوطلبانه در منطقه مدیترانه شرقی 51 درصد است و این در حالیست که ایران در سال 2007 به اهدای 100درصد داوطلبانه و بدون چشمداشت دست پیدا کرد.
هم اکنون در ایران سالانه بیش 2 میلیون و یکصد هزار نفر خون اهدا می کنند و اهدای خون در ایران کاملا داوطلبانه است و شاخص اهدای خون نیز در کشورمان 27 نفر به ازای هر یک هزار نفر جمعیت است.

** فرآورده هایی که جان بیماران را نجات می دهد
بیش از 97 درصد خون های اهدایی در ایران تبدیل به فرآورده های خونی می شود، فرآورده هایی که جان بیماران را نجات می دهد.
سخنگوی سازمان انتقال خون گفته است از 112میلیون و 500 هزار واحد خون اهدایی در جهان در سال 2017، صد میلیون و 600 هزار واحد اهدای خون و 11 میلیون 900هزار میلیون اهدای آفرزیس (به وسیله دستگاه های خاص پلاسما خون جدا و باقی اجزای خون به بدن اهدا کننده بر گردانده می شود) بوده است.
نرخ اهدای خون به ازای هر یک هزار نفر جمعیت بین 0،3 تا 56 بوده است. متوسط نرخ اهدا در میان کشورهای با درآمد بالا 32،1 ، در کشورهای با درآمد متوسط 14،9 و در کشورهای با درآمد پایین 7،8 به ازای هر یکهزار نفر جمعیت، است و متوسط نرخ اهدا در کشورهای عضو مدیترانه شرقی 14،9 گزارش شده است.
به طورکلی در میان کشورهای گزارش شده، 83،3 درصد از خون های اهدایی از طریق اهدای داوطلبانه بدون چشم‌داشت، 16،4 درصد از طریق اهدای جایگزین و ،0،3 درصد از اهدای خون پولی است.
هنوز 70 کشور در جهان به اهدای خون جایگزین و پولی وابسته اند و متوسط اهدای خون داوطلبانه در منطقه مدیترانه شرقی 51 درصد است و این در حالی است که ایران در سال 2007 به اهدای 100درصد داوطلبانه و بدون چشم‌داشت دست پیدا کرد.
حاجی بیگی نیز در ادامه این مصاحبه با تاکید بر اینکه بیش از 85 درصد از خون های کامل اهدایی در سطح جهان تبدیل به فرآورده های خونی می شوند، آورده است، این نرخ در کشورهای با درآمد بالا 97درصد، در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا 92درصد، در کشورهای با درآمد متوسط رو
به پایین 59 درصد و در کشورهای با درآمد پایین 50 درصد است.
درحالی که متوسط این نرخ در کشورهای عضو منطقه مدیترانه شرقی 65 درصد است، ایران با تبدیل بیش از 97 درصد خون های اهدایی به فرآورده های خونی در رده کشورهای با درآمد بالا قرار دارد.
اجتمام 2181*1724*1055انتهای پیام /*